Засновник:
Київський університет імені Бориса Грінченка
, м. Київ, Україна 

Партнери:

Сілезький університет в Катовіцах, м. Катовіце, Республіка Польща 

Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку, м. Плоцьк, Республіка Польща


Мета і завдання журналу. Науковий журнал «Освітологія» є українсько-польським/ польсько-українським виданням, заснованим з метою розвитку нового наукового напряму інтегрованого дослідження освіти – освітології. Тематика журналу. Дослідження, висвітлені у даному виданні, розкривають методологічні засади освітології, а також ті галузі наукового знання, що складають зміст освітологічної підготовки, а саме: філософію освіти, історію освіти, соціологію освіти, культурологію освіти, освітнє право, освітню політику, управління освітою, економіку освіти.
Адресовано керівникам освітніх закладів всіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, слухачам закладів післядипломної освіти, вчителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний та культурний розвиток суспільства.
Науковий журнал «Освітологія» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з педагогічних та філософських наук у галузях: 011 Освітні, педагогічні науки (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019); 033 Філософія (Наказ МОН України № 886 від 02.07.2020).
 

 

ISSN 2412-124X (Online), ISSN 2226-3012 (Print)
DOI журналу 10.28925/2226-3012
Реєстраційне свідоцтво: № 20387-10187 Р від 28.11.2013
Видання засновано у 2012 році.
Видавництво: НМЦ видавничої діяльност.
Країна видавництва: Україна.